Kulluk ve İbâdet

İlgili âyet-i kerîme: Ben cinleri ve insanları ancak bana (ibadet ve itâatla) kulluk etsinler diye yarattım (51 Zâriyât Sûresi: 56). Âyet-i Kerîmede kulluk için yaratıldığımız belirtiliyor. Bizleri yaratan Allâh bu görevi vermiş. Sahibimiz, yaratıcımız, rızkımızı verenimiz, öldürenimiz, diriltenimiz O’dur. Bizim bu konularda irademiz yok. Gücümüz, kudretimiz sınırlı….

Yazının Devamı