İstiklâl Mahkemeleri

1.Dünya Savaşı ardından imzalanan Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde Anadolu’da ortaya çıkan anarşi ve başıboşluğun önüne geçmek amacıyla 29 Nisan 1920’de çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’yla oluşumunda ilk adımın atıldığı İstiklâl Mahkemeleri kanunen 18 Eylül 1920’de kurulmuştur….

Yazının Devamı

Batının İslam Korkusu

İslamofobi, kelime anlamı olarak İslam korkusu manasına gelmekte olup, Müslümanlara karşı yürütülen nefret, ayrımcılık ve ön yargıdan kaynaklanan irrasyonel bir düşmanlık anlayışıdır. Tarihi Endülüs’ün Müslümanlarca fethedilmesine kadar uzanmakta olan bu anlayış, Haçlı Seferleri’yle daha da derinleşmiştir….

Yazının Devamı