İstiklâl Mahkemeleri

1.Dünya Savaşı ardından imzalanan Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde Anadolu’da ortaya çıkan anarşi ve başıboşluğun önüne geçmek amacıyla 29 Nisan 1920’de çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’yla oluşumunda ilk adımın atıldığı İstiklâl Mahkemeleri kanunen 18 Eylül 1920’de kurulmuştur….

Yazının Devamı