Künye

İmtiyaz Sahibi
ve
Genel Yayın Yönetmeni
Abdulkadir Ünal

Yayın Danışmanı
Hasan Sarı

Yazı İşleri Sorumlusu
Dr. Abdülaziz Ünal

Yayın Kurulu
Musa Melih Demirbaşcı
Mine Akçay
Elif Nuran Özgün
Hüdanur Ulutürk
Aslı Bey
Nebile Nur Büyükokuroğlu

Görsel Sorumlu
Nesibe Emine Aktı

Düzelti
Sevim Soylu

Hukuk Danışmanı
Av. Bilal Kılınç

Yayın Türü
İki Aylık, Yerel, Süreli

©Her hakkı saklıdır.
Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf ve illüstrasyonlar elektronik dahil olmak üzere yazılı izin olmaksızın kullanılamaz.